Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

22:29
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viadoubleespresso doubleespresso

October 20 2019

18:26
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viapanimruk panimruk
18:21
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajnna jnna
18:20
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viajnna jnna
18:08
Tęsknimy nie za naszym dzieciństwem i naszymi wsiami, ale za wyobrażeniami dzieciństwa i wsi. Lepiej, żebyśmy tam nie jechali po latach. Nie ma już ludzi, których zabraliśmy ze sobą w sercach i umysłach, nie ma sfery emocji kształtujących naszą tożsamość. Dawny świat już odszedł, uległ rozpadowi. Możemy go pielęgnować tylko w pamięci i wyobraźni.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
18:07
2912 d8dd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaMezame Mezame

October 11 2019

21:19
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viadoubleespresso doubleespresso

August 26 2019

18:44
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'

March 24 2019

23:33
0460 9b06 500

February 23 2019

02:02
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viajanealicejones janealicejones
02:02
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viawolalabym wolalabym
00:49
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viacountingme countingme
00:48
7522 8ebd 500
Reposted fromizzy izzy viamhsa mhsa
00:47
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
00:45
8614 0c42

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viano-longer-kore no-longer-kore
00:44
Reposted fromfelicka felicka viatoffifee toffifee
00:43
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapanimruk panimruk
00:42
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viano-longer-kore no-longer-kore
00:40
Roberto Ferri (born 1978) - Vanitas (2014, Oil on canvas)(50 x 70 cm)

February 04 2019

20:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl