Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

23:31
0758 d30f 500
23:27

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
23:17
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viatoffifee toffifee
23:16
2647 dc40 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee

November 01 2018

19:55
6238 de6e
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viaciarka ciarka
19:55
5634 12a3 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viainnocentsoul innocentsoul

October 23 2018

09:46
09:41
09:37
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viaciarka ciarka

October 22 2018

17:35
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaciarka ciarka
17:35
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viajanealicejones janealicejones
17:33
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagdziejestola gdziejestola

September 25 2018

21:49
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viatoffifee toffifee
21:47
9755 5483 500
Reposted fromstroschek stroschek viatoffifee toffifee
21:44
3057 0d23
Reposted fromcaraseen caraseen viatoffifee toffifee
21:44
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

21:32
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viawarkocz warkocz

September 13 2018

20:09
2188 59f3
Reposted byteisei teisei
20:08
2187 9a14 500
19:54
9688 7aef
Suzanne's Career (1963)
Reposted fromciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl