Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

12:45
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viasatyra satyra
12:44
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viasatyra satyra
12:44
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation viasatyra satyra

June 14 2017

20:34
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads viaciarka ciarka
20:26
2565 9074
Reposted fromlostness lostness viagdziejestola gdziejestola
20:25
3455 5fb9
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viawiks wiks
20:25
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viabufka bufka

June 13 2017

21:25
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viagdziejestola gdziejestola

June 02 2017

16:56
16:55
6946 3dcc
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialottibluebell lottibluebell
16:55
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
16:49
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
16:43
0993 1696 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianataa nataa

June 01 2017

21:48
6406 6109 500
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaperesekere peresekere

May 31 2017

21:44
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 26 2017

22:58
0682 968b
Reposted bymodalnasommermdchenbeattmanalliwantisyoubrzaskcos-tworczegoomyrlamojanazawszesilence89diedrunkinherownwayszydera3u3aPrzygnebionalilacwinebeinthedisheveledviva-salvadorenoelyanotnowaudacityofhugeinvisibilitySsomethingchachidefinicjamilosciraptorekpurplecornflowersmagchuckclaudellejustafragmentofyouprozacnationnocnerozmowyokosmosiepiehusDzessiklybashakemepamieciodleglenewbeginningmartinif16alliwantisyoudaisesainbeattmanmagchuckdefinicjamiloscimagchuckcrail
21:45
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
19:52
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation vialottibluebell lottibluebell
19:15
19:06
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl