Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

23:28
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialottibluebell lottibluebell
23:19
23:01
6542 1620 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasatyra satyra
22:56
Czujesz się dobrze, ale jesteś pewien, że gdzieś pod spodem wciąż cię boli. Po prostu nie rejestrujesz tego. Takie wydaje się moje życie.
— "Niksy" Nathan Hill
Reposted fromcorvax corvax vialottibluebell lottibluebell

November 15 2017

23:32
9027 cc00
Reposted fromochgod ochgod viasanitas sanitas
23:31
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viasanitas sanitas
23:25
9475 c594
Reposted fromdivi divi viasanitas sanitas
23:24
3298 ca65
Reposted fromumorusana umorusana viasanitas sanitas
23:22
1219 776a 500
That's actually sad.
Reposted fromstormymind stormymind viasanitas sanitas
23:13
0975 034f
Reposted fromMuppet Muppet viasanitas sanitas

November 08 2017

23:00
1479 8205 500

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

22:59
Ja nadal szłam. Jak możesz wciąż iść, gdy stało się najgorsze, co mogło się stać? Jak musisz zmienić się w środku, by przetrwać? Kim musisz się stać? 
— Pretty Little Liars
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasatyra satyra

October 26 2017

03:49
6750 0e18
03:41
3097 21c6
Reposted fromtwice twice viaczarny czarny

October 18 2017

22:58
Reposted frombluuu bluuu viajnna jnna
22:54

Chcę wiedzieć przed kim uciekasz 
Przede mną czy przed sobą ... 
Reposted fromzbieractwa zbieractwa viainnocentsoul innocentsoul
22:53
3387 095b 500
"Maski i twarze" vol.2
22:51
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmutnazupa smutnazupa
22:50
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata viacitiesofnight citiesofnight
22:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl