Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

21:45
3550 2db2 500
Reposted fromsarazation sarazation viaelentarie elentarie
21:44

May 19 2017

21:11
0621 5228
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
20:54
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viagdziejestola gdziejestola

May 17 2017

22:28
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viapoomylona poomylona
22:25
2909 8be1
Reposted frommisza misza viapoomylona poomylona
22:24
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viapoomylona poomylona
22:23
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viapoomylona poomylona
22:22
5660 94de 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viapoomylona poomylona
22:20
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viapoomylona poomylona
22:17
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj - "Czarodziejka"
22:16
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viagdziejestola gdziejestola
22:16
7368 9224
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
22:15
22:11
5361 06f7
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagdziejestola gdziejestola
22:10

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viagdziejestola gdziejestola
22:09
22:04
0297 0f76

serious:

who were you?

21:55
4765 d266 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamhsa mhsa
21:52
Reposted fromkrzysk krzysk viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl