Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

21:43
0695 5e7c 500

dappermouth:

You felt alive here–fearful and wild and beautiful.

21:43

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viamhsa mhsa
21:41
21:39
0228 6051
Reposted fromEkran Ekran viazapachsiana zapachsiana
21:37
5926 b9c8 500
Reposted fromseaweed seaweed viano-longer-kore no-longer-kore
21:30
9042 c1ee 500
21:30
9379 dada 500
Reposted fromseaweed seaweed viagazda gazda

April 01 2018

22:27
0571 ff09 500

March 27 2018

20:43
7141 80ba 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
20:42
2927 c045
Reposted fromjazziee jazziee viajanealicejones janealicejones
20:40
Reposted fromcube cube viagdziejestola gdziejestola

March 25 2018

22:56

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viagdziejestola gdziejestola
22:54

March 24 2018

09:12
4591 fbd3 500
Reposted fromtichga tichga viazapachsiana zapachsiana
09:10
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viajnna jnna
08:59
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viahavingdreams havingdreams

March 23 2018

09:43
6030 ffc1

March 21 2018

22:51
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
22:50
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
22:47
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocentsoul innocentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl