Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

22:20
22:04
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viavaka vaka
22:00
8197 fcd6
Reposted fromgoniewicz goniewicz viawolalabym wolalabym
22:00
8460 ee73
21:57
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
Reposted fromsotired sotired viaciarka ciarka

April 22 2017

09:47
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaciarka ciarka
09:45
8335 0816

April 11 2017

23:05
7625 cc6a 500

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutkapa outkapa
22:57
6884 5365 500
Lost in Translation, 2003
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viavaka vaka
22:49
2042 7b0d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutkapa outkapa
22:46
0669 e8f4 500
Reposted fromjosefine josefine viamhsa mhsa

March 22 2017

23:14
4677 15d0 500

banshy:

Untitled

by: Spencer Kirk

23:10
Sometimes, my body feels
like a burial ground for all the people
I should have become.
— “Requiem” by Molly Gardner  (via mirroir)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
23:08
1494 f311

March 21 2017

12:24
Jak podjąć przerwane wątki dawnego życia? Jak dalej istnieć, kiedy w głębi serca, zaczynasz rozumieć, że powrót jest niemożliwy? Są sprawy, których czas nie poskleja. Niektóre rany są zbyt głębokie i nie chcą się zabliźnić.
— J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni: Powrót Króla (Frodo po ocaleniu Shire)
12:04
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
10:20
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viatoffifee toffifee
09:53
2409 d975 500

queenpersephxne:

For my part I know nothing with any certainty, but the sight of the stars makes me dream.- Vincent Van Gogh

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viamhsa mhsa

March 20 2017

23:46
4415 4e10

March 10 2017

22:18
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl